Visie op denken, coachen en uw coachtraject

U gaat in zee met een coach met een visie. Wel zo netjes die visie vooraf te expliciteren. U kunt nog terug.

Overzicht:

De drievuldigheid van functioneel redeneren

Methodisch en expliciet redeneren

Kritisch reflecteren

Ethisch evalueren

Denkcoaching voegt zich naar uw proces

De drievuldigheid van functionele denkcoaching

Uw coachtraject

Redeneren én coachen volgens een stappenplan

Methodologie en gereedschappen beschikbaar stellen


De drievuldigheid van functioneel redeneren

Ik zou eigenlijk ook liever spreken van een “gebruiker” van een redenering, dan van een “lezer”. En liever van “usability” dan van “duidelijkheid”. En liever van “redenering-productie” dan van “schrijven”. Maar ik pas me aan.

Zakelijk denken komt in een drievuldigheid:
methodisch en expliciet redeneren, kritisch reflecteren en ethisch evalueren.

Methodisch en expliciet redeneren

Wanneer uw lezer niet goed snapt waarom hij iets zou moeten doen -of juist laten- of wanneer dat niet in drie zinnen uit te leggen is, of wanneer hij vooralsnog niet van plan is u uw zin te geven, zult u hem moeten overtuigen.
Daarom besteed ik in uw coachtraject aandacht aan “methodisch en expliciet redeneren”. Zodat het denken achter uw handelen gefundeerd is.

Kritisch reflecteren

Ook als loyaal medewerker van uw organisatie kunt u ethisch op de functionaliteit van uw redenering reflecteren.
Daarom besteed ik daar in uw coachtraject graag aandacht aan.

Kritisch reflecteren vinden wij: checken of je gefundeerd, bruikbaar en gewetensvol redeneert. Uw (beleids-)redenering beïnvloedt uzelf en anderen. Doe dat niet lichtzinnig.

Ethisch evalueren

Ook als loyaal medewerker van uw organisatie kunt u de functionaliteit van uw redenering ethisch evalueren.
Daarom besteed ik daar in uw coachtraject graag aandacht aan.

Ethisch evalueren vinden wij in ieder geval: compliant en volgens een gedragscode redeneren, met oog voor de reductie door processen en algoritmen. Ethiek is bij ons altijd beroepsethiek, met oog voor product, professie én professional.

Denkcoaching voegt zich naar uw proces

U kunt mijn coaching zien als hulp op afroep voor u, uw teams en uw organisatie bij redeneringen met een hoog afbreukrisico.

Mijn coaching moet liefst zo dicht mogelijk aansluiten op uw denkwerk. Dat levert zoveel mogelijk praktisch nut op, bij een zo gering mogelijk productievertraging.

De drievuldigheid van functionele denkcoaching

  • Coaching gebaseerd op heuristieken en gereedschappen.
   Als “denker van de duivel” zal ik laten zien waar uw redeneringen beter kunnen, én ik laat zien waar ik mijn correcties op baseer. Met heuristieken en gereedschappen zorg ik ervoor, dat u ook zelf uw redeneringen kunt aanpassen.
   De heuristieken en gereedschappen gebruikt u tijdens het coachtraject om uw vaardigheden te trainen. Nadien kunt u ze van stal halen als u eens een zware redenering met een hoog afbreukrisico moet produceren.
  • Functioneel en doelgericht coachen.
   Uw redeneringen coach ik natuurlijk op hun functionele denkkwaliteit, maar ook op hun bijdrage aan de strategische, tactische en operationele doelen van uw organisatie.
  • Presteren en leren combineren.
   U kunt mijn assistentie inroepen voor productie, om uw redenering of die van uw team goed en op tijd op te leveren.
   U kunt mij ook vragen u of uw team functionele denkvaardigheid bij te brengen. In het ideale geval (meestal) sluiten produceren en leren naadloos op elkaar aan.

Uw coachtraject

Naar wens doorlopen we een of meer stappen van het stappenplan, en leren we u met een aantal gereedschappen werken.

Redeneren én coachen volgens een stappenplan

Redeneren én coachen doe je volgens een praktisch bewezen stappenplan, een heuristiek van heuristieken zeg maar.
U kunt naar believen coaching vragen bij een of meer stappen. Bij alle schrijfstappen voorzien wij u van gereedschap & hulpmiddelen.

In uw coachtraject verwijzen wij bij alle interventies naar dit stappenplan. U ziet dan per stap niet alleen uw redeneerkwaliteit toenemen, u ziet ook hoe we dat bereiken -en u kunt het de volgende keer zelf.

>>In deze mindmap vindt u het volledige, interactieve stappenplan, inclusief uitleg, achtergrondinformatie en alle gereedschappen & hulpmiddelen.
>>>>>>

Methodologie en gereedschappen beschikbaar stellen

Dit online handboek expliciteert de methodologie van uw denkcoach. Gedurende uw coachtraject zal hij er regelmatig naar verwijzen.
De heuristieken en de checklists in het online handboek helpen u, zelf methodisch te gaan redeneren, reflecteren en evalueren.
De hoofdstukindeling van het handboek volgt het stappenplan dat uw coach hanteert.

Voor de heuristieken en de checklist stellen wij u handige gereedschappen in MS Office-format online beschikbaar. Zo beschikt u over één gereedschapskist  voor al uw schrijfwerk.