Contact

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek over coaching* voor uzelf, voor uw redeneringen, voor uw teams of voor uw organisatie:

P.P. Verroen 

e-mail:                           pp@ppverroen.nl 
Mobiel:                          0031 (0)6 547 18 274
Postadres:                   Vlietwijck 77,  2271 ET  Voorburg
Linkedin:                       nl.linkedin.com/in/ppintaalxxppverroen/
Twitter:                           https://twitter.com/PPintaal 
Skipe:                             ppintaal
Kvk:                                   83471421
BTW:                                 NL003825320B15

*Uw beslissingen, keuzes, alternatieven en reacties  coach ik met beproefde heuristieken op hun bijdrage aan de strategische, tactische en operationele doelen van uw organisatie -en natuurlijk op hun redeneerkwaliteit.
 
U kunt kiezen voor coachen on the job, op een vergaderlocatie of on line, via een door u te kiezen platform -of voor een hybride combinatie.
 
U kunt mijn assistentie inroepen voor:
-productie: uw beslissingen, keuzes, alternatieven en reacties of die van uw team goed en op tijd opleveren
-leren: u of uw team functionele redeneervaardigheden bijbrengen.
 
De toegevoegde waarde die u zult ervaren is tweeërlei:
-als ervaren ambachtsman ben ik productief en vaardig met de denkgereedschappen, een vaardigheid die ik goed over kan dragen
-als “advocaat” van uw redeneringen behartig ik primair uw belangen in de belangenkluwen van stakeholders.