Reageren

Wanneer u beslissing en onderbouwing gescheiden hebt, en tussen PAC, MAC en PMI gekozen hebt, kunt u een schema opzetten, kwantificeren en tot tekststructuur maken.

Hebt u een reactie waarin u positieve en negatieve aspecten belicht, en interessante implicaties noemt, kies dan voor een Plus-Min-Interessant-tabel (PMI).

Een PMI in vijf stappen opzetten en uitschrijven

Achtergrond:  Met een PMI kunt u productief reageren, en zijwegen exploreren


Een PMI in vijf stappen opzetten en uitschrijven

Een PMI opzetten en uitschrijven vergt slechts vier stappen:

  1. Formuleer een positieve reactie op een voorstel of een product
  2. Formuleer een negatieve reactie op een voorstel of een product
  3. Formuleer wat er interessant is aan een voorstel of een product
  4. Kwantificeer P, M en I
  5. Schrijf de tabel uit
   Of gebruik hem als speech note
   Of gebruik hem als basis voor een presentatie

Formuleer een positieve reactie op een voorstel of een product

Een PMI-tabel geeft in z’n eenvoudigste vorm een positieve en een negatieve reactie op een voorstel, en een interessant aspect.
In het echt reageert u vaak eerst vanuit de min, voegt u een plus toe voor de beleefdheid, en vergeet u de interessante aspecten.
Een PMI-schema herinnert u eraan, P én M én I op te nemen.

U kunt positief op een voorstel, opgeleverd product of inbreng van anderen reageren, maar natuurlijk ook op een van uzelf!

Stel, u reageert op een voorstel van een collega, een net door uw team opgeleverd prototype aan een tweede test te onderwerpen.
Eigenlijk vindt u de test veel te duur voor wat het oplevert, maar u wilt de verhoudingen niet op scherp zetten.

Positief vindt u, dat de tweede test uit budget x gefinancierd kan worden.

Formuleer een negatieve reactie op een voorstel of een product

In het echt reageert u vaak eerst vanuit de min: ja maar, voegt u een plus toe voor de beleefdheid, en vergeet u de interessante aspecten.
Een PMI-schema herinnert u eraan, P én M én I op te nemen.

Dus als tweede pas uw bedenking dat zo’n test erg duur is.

Formuleer wat er interessant is aan een voorstel of een product

Dit is het interessantste veld van de PMI-tabel. ()

In dit veld praat u opzij. U beschouwt, gegeven de plus en de min, wat er interessant is aan het voorstel, of aan het product.

Dat kan iets aan het voorstel of product zijn, maar het kan ook een kansrijke relatie zijn, een doorontwikkeling of zelfs een associatie.
Een “ja en”, of zelfs een “nee maar”!

Kwantificeer Plus, Min en Interessant

Om een intersubjectieve evaluatie van uw PMI rijker te maken, kunt u uw P, M en I kwantificeren.
Het is denkbaar dat een ander uw waardering van een voorstel of product deelt, maar die anders waardeert.
Punten voor Interessant kunnen een overwegend negatieve reactie toch doen omslaan in een positieve.

U opent het rekenblok door dubbel te klikken.

Schrijf de tabel uit

U schrijft een PMI-tabel uit, door plus, min en interessant aaneen te “knopen” met redeneerwoorden, zie handboek II, Logisch formuleren.

Als de Plus overheerst, noemt u die eerst, als de Min overheerst, noemt u de Min eerst.

Afbeeldingen van PMI-tabellen kunnen een prominente plaats in uw tekst krijgen, maar u kunt ze ook in het dossier te laten. U overtuigt natuurlijk echt 3.0 wanneer u uw tabel on line beschikbaar stelt, zodat uw lezer zelf uw gelijk uit kan rekenen.

We gaan akkoord met je voorstel nog eens testen.

Want wat mij zeer bevalt aan jouw voorstel, is dat je financiering voor de tweede test binnen het budget van X gevonden hebt. Hoewel het natuurlijk een kostbare onderneming blijft, zo’n test.
Maar als het prototype toch blijkt te werken, dan zal de integratie met de databestanden veel soepeler kunnen verlopen, en kan ik Jan vragen of onze afdeling dit soort testen in het portfolio op mag nemen.

(Als de min overheerst:
We gaan helaas niet akkoord met je voorstel nog eens te gaan testen
Want het is een te kostbare onderneming, zo’n test. Maar wat mij wel bevalt aan jouw voorstel, is dat je financiering voor de tweede test binnen budget van X gevonden hebt.
En als het prototype toch zou blijken te werken, dan zou de integratie met de databestanden veel soepeler kunnen verlopen, en zou ik Jan kunnen vragen of onze afdeling dit soort testen in het portfolio op mag nemen.)

Of gebruik hem als speech note

Een PMI-tabel is een handige speech note als uw communicatiekanaal mondeling is: een bijeenkomst, lunch, vergadering, lezing, wandelgang, treincoupé.
Neem de tabel mee op uw tablet, of print hem.

Of gebruik hem als basis voor een presentatie

Een PMI-tabel is eenvoudig tot een beeldende Powerpointdia te maken.voor een presentatie op een bijeenkomst.

Maar u presenteert natuurlijk pas echt 3.0 als u uw tabel interactief met uw publiek invult.

Achtergrond:
Met een PMI kunt u productief reageren, en zijwegen exploreren

Een reactie op een voorstel, een opgeleverd product, een mening, een idee levert u en uw organisatie meer op, wanneer u eerst positieve aspecten belicht, en daarna eventueel negatieve aspecten.
Zo’n reactie wordt nog productiever, als u ook zo uitgebreid mogelijk stilstaat bij de interessante implicaties, de zijwegen, de kansen.

In het harde kantoorleven reageert u echter vaak eerst vanuit de min, u bent immers kritisch. Een pluspuntje voegt u toe voor de beleefdheid, of uit collegialiteit. En u verwaarloost u de interessante aspecten. De hoofdweg is al lastig genoeg, dus liefst niet teveel zijwegen.
Een Plus-Min-Interessant-tabel[2] herinnert u eraan, én de P én de M én de I te beschouwen. In die volgorde.

Een PMI-tabel beschrijft in z’n eenvoudigste vorm een positieve en een negatieve reactie op een voorstel, én minstens één interessant aspect.
U kunt PMI op een voorstel, opgeleverd product of inbreng van anderen reageren, maar natuurlijk ook in retrospectief op een van uzelf!
De I is vaak het lastigst. Interessant kan iets aan het voorstel of product zijn, maar het kan ook een kansrijke relatie zijn, een doorontwikkeling of zelfs een associatie. Het is een “ja en”, of zelfs een “nee maar”! Het is niet noodzakelijk positief, noch negatief. Het is iets dat het waard lijkt verder te onderzoeken.

Om een intersubjectieve evaluatie van uw PMI rijker te maken, kunt u uw P, M en I kwantificeren.
Het is denkbaar dat een ander uw waardering van een voorstel of product deelt, maar die anders waardeert. U bent het dan eens met de kwalificatie: P, M of I, maar niet over het gewicht dat u aan die kwalificering toe wilt kennen.
Bedenk dat de I op zich niet positief of negatief is. Je kunt hem niet klakkeloos in het P of het M kamp trekken.